Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sokółka w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sokółka

Sokółka, gmina w województwie podlaskim, powiat sokólski.

Powierzchnia gminy Sokółka wynosi 314 km2, zajmuje 84 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Sokółka zamieszkuje 25 184 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 245 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Sokółka wynosi 80, jest 966 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sokółka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sokółka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sokółka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sokółka: 31484
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sokółka: 0,221053
Lesistość w % w gminie Sokółka: 21,01297
Ludność na 1 km2 w gminie Sokółka: 80966
Liczba ludności ogółem w gminie Sokółka: 25 184245
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sokółka: -6,61576
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sokółka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sokółka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sokółka: 6,95-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sokółka: 91,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sokółka: 811339
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sokółka: 5,1714
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Sokółka: 82,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sokółka: 10211
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sokółka: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sokółka: 951,7413
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sokółka: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sokółka: 379,4548
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sokółka: 78,51818
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sokółka: 2,21237
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sokółka: 985148
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sokółka: 2 664-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sokółka: 2 683-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sokółka: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sokółka: 68,82183
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sokółka: 38,11348
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sokółka: 82,9745
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sokółka: 69,7675
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sokółka: 52,41994
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sokółka: 1,61922

Źródłem danych statystycznych dla gminy Sokółka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sokółka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sokółka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.