Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sokółka  sprawdź informacje Na Mapie gminy Sokółka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sokółka.

Mapa Geoportal Sokółka

Dane urzędu

Urząd Miejski w SokółcePlac Kościuszki 1Sokółka, 16-100

Tel: 85 7110900

Fax: 85 7110911

E-mail: kancelaria@sokolka.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Sokółka: 2011083

Witryna: www.sokolka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Ewa Kulikowskakancelaria@sokolka.pl

Gmina Sokółka w liczbach

Powierzchnia gminy Sokółka*

314 km2

84 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sokółka*

25 184 mieszkańców

245 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sokółka*

80 mieszkańców na km2

966 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sokółka

Geoportal Sokółka prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sokółka

Jak powstał Geoportal gminy Sokółka?

Geoportal Sokółka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sokółka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sokółka umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sokółka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sokółka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sokółka;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Sokółka;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sokółka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sokółka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sokółki.
Informacje na Geoportalu Sokółka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sokółka?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Sokółka;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Sokółka;
 • Rejestr MPZP Sokółka;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Sokółka;
 • Mapa Topograficzna gminy Sokółka;
 • Mapa Solarna gminy Sokółka;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Sokółka;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sokółka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sokółka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sokółka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sokółka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sokółce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sokółki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sokółka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sokółka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sokółka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sokółki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sokółki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sokółka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sokółka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sokółce.

  Geoportal gminy Sokółka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sokółka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sokółce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sokółka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sokółce.

  W Geoportalu Sokółka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sokółka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sokółce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sokółka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sokółka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sokółka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sokółka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sokółka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sokółka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sokółka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sokółka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sokółce. W Geoportalu gminy Sokółka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokółce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokółka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokółka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sokółka dla mieszkańców

Geoportal Sokółka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sokółka. Na mapie Sokółki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sokółka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sokółka. Korzystając z map Geoportalu gminy Sokółka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sokółka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sokółka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sokółka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu