Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sokółka  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Sokółka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sokółka.

Mapa Geoportal Sokółka
Mapa z granicą gminy Sokółka

Dane urzędu

Urząd Miejski w SokółcePlac Kościuszki 1Sokółka, 16-100

Tel: 85 7110900 wewn. 31

Fax: 85 7110911

Elektroniczna skrzynka podawcza: /4t252ispd3/SkrytkaESP

E-mail: kancelaria@sokolka.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Sokółka: 2011083

Witryna: www.sokolka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Ewa Kulikowskakancelaria@sokolka.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Sokółki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Sokółka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Sokółka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sokółki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Sokółki, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sokółki

Gmina Sokółka w liczbach

Powierzchnia gminy Sokółka*

314 km2

84 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sokółka*

25 184 mieszkańców

245 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sokółka*

80 mieszkańców na km2

966 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sokółka

Geoportal Sokółka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Sokółka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Sokółka.

Dostęp do danych Geoportalu Sokółka

Jak powstał Geoportal gminy Sokółka?

Geoportal Sokółka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sokółka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Sokółka.

Geoportal Sokółka umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Sokółka oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Sokółka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sokółka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sokółka?

Informacje na Geoportalu Sokółka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sokółka?

Korzyści z Geoportalu Sokółka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sokółka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sokółka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sokółka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sokółce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sokółki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sokółka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sokółka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sokółka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sokółki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sokółki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sokółka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sokółka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sokółce.

  Geoportal gminy Sokółka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sokółka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sokółce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sokółka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sokółce.

  W Geoportalu Sokółka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sokółka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sokółce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sokółka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sokółka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sokółka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sokółka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sokółka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sokółka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sokółka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sokółka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sokółce. W Geoportalu gminy Sokółka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokółce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokółka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sokółka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Sokółka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Sokółka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Sokółka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Sokółka.

 • Zabytki w gminie Sokółka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Sokółka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Sokółka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Sokółka.

 • Informacje o wyborach w gminie Sokółka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Sokółka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Sokółka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Sokółka dla mieszkańców

Geoportal Sokółka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sokółka. Na mapie Sokółki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sokółka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sokółka. Korzystając z map Geoportalu gminy Sokółka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sokółka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sokółka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sokółka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu